Doç. Dr. METİN UZUN

Öğrenim Durumu

Tıp Fakültesi [1994 - 2000]
İstanbul Üniversitesi
Derece : Lisans
İstanbul

Ortopedi [2000 - 2005]
TC Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Derece : Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık
İstanbul

 

Akademik Ünvanlar

Uzman Doktor [2005 - 2006]
GATA Haydarpaşa Hastanesi

Uzman Doktor [2006 - 2008]
Op.Dr.Ergun Özdemir Devlet Hastanesi

Uzman Doktor [2008 - 2015]
Acıbadem Maslak Hastanesi

Yrd Doç Dr [2015 - 2015]
Acıbadem Üniversitesi

Doç Doktor [2015 - Halen]
Acıbadem Üniversitesi

 

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Doktora Tezleri

Yaşlılarda Stabil Olmayan İntertrokanterik Femur Kırıklarının Proksimal Femoral Çivi İle Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi, 2005.

 

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Mercan S, Uzun M, Ertuğrul A, Öztürk İ, Başaran D, Sülün T. Psychopathology and personality features in orthopedic patients with boxer’s fractures. General Hospital Psychiatry, 2005;27: 13 – 17.

2. Ertürer E, Öztürk İ, Dirik Y, Uzun M, Aksoy B. Erişkinlerdeki femur cisim kırıklarında kilitli oymasız intramedüller çivi osteosentezinin radyografik ve fonksiyonel sonuçları. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica Vol. 2005;39(5): 381 – 386.

3. Öztürk İ, Ertürer E, Uzun M, Akman Ş, Seçkin F. The effectiveness of functional bracing in the conservative treatment of humeral diaphyseal fractures Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2006;40(4): 269 – 273.

4. Öztürk İ, Ertürer E, Şahin F, Seçkin F, Toker S, Uzun M, Şahin S. Effects of fusion angle on functional results following non-operative treatment for fracture of the neck of the fifth metacarpal. Injury, Int. J. Care Injured (2008) 39, 1464—1466.

5.Uzun M, Ertürer E, Öztürk İ, Akman Ş, Seçkin F, Özçelik İB. İnstabil Femur İntertrokanterik Kırıkların Proksimal Femoral Çivi ile Tedavisinin Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2009;43(6):457-63.

6. Uzun M, Akman Ş, Seçkin F. Yüksekten Düşme Nedenli İki Taraflı Öne Doğru Omuz Çıkığı, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2010;17 (3): 199-201.

7. Uzun M, Akman Ş, Seçkin F, Ertürer E, Bülbül M, Öztürk İ, Özçelik İB. Konservatif Tedavi Uygulanan Plato Tibia Kırıklarında Radyolojik ve Fonksiyonel Sonuçlar Uyumlu mudur? Nobel Med 2011; 7(3): 53-59.

8. Bülbül M, Uzun M, Ayanoğlu S, İmren Y, Öztürk K, Gürbüz H. Femoroasetabular Sıkışma Sendromunda Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Analizi (Analysis of Surgical Treatment Outcomes in Femoroacetabular Impingement Syndrome) Türkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(5):1201-6.

9. Uzun M, Bülbül M, Öztürk K, Ayanoğlu S, Adanır O, Gürbüz H. Urgical Treatment of Mallet Fractures by Extension Block Kirschner Wire Technique. (Surgical Treatment of Mallet Fractures) Acta Ortop Bras. 2012;20(5): 297-9.

10. Aydınlar EI, Uzun M, Beksaç B, Özden VE, Karaaslan E, Öge E. Simple electrodiagnostic method for morton neuroma. Muscle Nerve. 2013;6.

11. Uzun M, Ayhan E, Beksaç B, Karaman O. Regional migratory osteoporosis and transient osteoporosis of the hip: are they all the same? Clin Rheumatol. 2013;32(6):919-23.

12. Uzun M, Beksaç B, Kara A, Küçükdurmaz F, Kırcalı BA, Tetik C. Ultrasonography as a better diagnostic efficiency in rib fracture. Journal of Experimental and Clinical Medicine. 2013;30(2): 133-35.

13. Uzun M, Seçkin F, Ertürer E, Öztürk İ, Bülbül M. Radiological and Functional Results of Surgically Treated Patellar Fractures. Erciyes Tıp Dergisi. 2012;34(1):36-37.

14. Al S, İkizoğlu HT, Uzun M, Bilgiç MB, Özger H. Patolojik tibiya kırığı olan yenidoğan: osteofibroz displazi. Türk Pediatri Arşivi. 2013;48(1):76-77.

15. Uzun M, Bülbül M, Ayanoğlu S, Dedeoğlu S, Esenyel CZ, Gürbüz H. Mid-Term Results for Unicompartmental Knee Arthroplasty. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechosl. 2013;80:226 – 229.

16. Uzun M, Bülbül AM, Beksaç B, Kara A. Bone Mineral Density Mesaurements in post-menopausal women: Which areas Should be measured? Bone mineral density measurements when should be done? Journal of Experimental and Clinical Medicine. 2013;30(3):229-231.

17. Uzun M, Beksaç B, Tözün R. Delayed Acute Sciatic Nerve Palsy as a Complication of anticoagulant Prophylaxis Following Partial Hip Arthroplasty due to Hip Fracture (Delayed Acute Sciatic Nerve Palsy Following Hip Arthroplasty). JBJS Case Connect. 2013;3:e134d . http://dx.doi.org/10.216/JBJS.CC.M.00053.

18. Seçkin F, Akman Ş, Uzun M, Öztürk İ, Bozdağ E. Kemik Çimentosunun “0.gün” ve “15.gün” Yorulma Dayanımı (CMV3 Kemik Çimentosu ve Teikoplanin ile Biyomekanik Çalışma). Nobel Medicus. 2013;9(3): 92-97.

19. Adaş M, Bayraktar MK, Tonbul M, Uzun M, Cakar M, Tekin AC, Kalkar I, Esenyel M. The role of simple elbow dislocations in cubitus valgus development in children. Int Orthop. 2013;17.

20. Uzun M, Bilen FE, Eralp L. Closed Reduction, Percutaneous Cannulated Screw Fixation and Hexapodal External Fixator Reconstruction for High Energy Compound Upper Tibial Fractures. Acta Ortop Bras. 2014;22(1).

21. Uzun M, Alpan B, Özger H. Diagnostic Dilemma Avulsion Fracture of the Straight and Reflected Heads of Rectus Femoris. Hip International. 2014;24(2):206-9. doi: 10.5301/hipint.5000110.

22. Kara A, Celik H, Şeker A, Sezer HB, Kılınç E, Uzun M. Ochronosis Diagnosed After Knee Arthroscopy. Int J Surg Case Rep. 2014;5(8):497-9. doi: 10.1016/j.ijscr.2014.06.007.

23. Tetik C, Uzun M. Novel axillary approach for brachial plexus in robotic surgery: a cadaveric experiment. Minim Invasive Surg. 2014;927456. doi: 10.1155/2014/927456.

24. Kara A, Celik H, Şeker A, Uysal MA, Uzun M, Malkoç M. Granuloma formation secondary to achilles tendon repair with nonabsorbable suture. Int J Surg Case Rep. 2014;5(10):720-722. doi: 10.1016/j.ijscr.2014.07.026.

25. Uzun M, Bülbül M, Toker S, Beksaç B, Kara A. Medical photography: principles for orthopedics. J Orthop Surg Res. 2014: 5;9:23. doi: 10.1186/1749-799X-9-23.

26. Kabakaş F, Ozçelik IB, Uğurlar M, Mersa B, Yazar M, Uzun M. Results of arthroscopic repair of triangular fibrocartilage complex peripheral tears (Palmar type 1B). Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014;20(3):205-10. doi: 10.5505/tjtes.2014.63933.

A27. Uzun M, Talmaç MA, Beksaç B, Özden VE, Tözün R. Kalça Kırık Tipinin Oluşmasında Vitamin D Eksikliğinin Etkisi Var mıdır? Ankara Med J. 2014;4:50-52.

A28. Uzun M, Kara A, Adaş M, Karslıoğlu B, Bülbül M, Beksaç B. Hindfoot Valgus Following Interlocking Nail Treatment for Tibial Diaphysis Fractures: Can the Fibula be Neglected. Adv Orthop. 2014;2014:806363. doi: 10.1155/2014/806363.

A29. Uzun M, Bastu E, Beksaç B, Kara A, Adaş M. Hip Pain in Pregnancy: Diagnostic Dilemma!. Nobel Medicus. (2015).

A30. Kara A, Çelik H, Şeker A, Kılınç E, Çamur S, Uzun M. Surgical treatment of dorsal perilunate fracture-dislocations and prognostic factors. International Journal of Surgery. 2015, (24); 57-63.

A31. Kara A, Çelik H, Şeker A, Uzun M, Sönmez MM, Erdil M. Procedural outcomes of double vs. single fluoroscopy for fixing intertrochanteric femur fractures. Archives of Orthopaedic and Tauma Surgery. 2016, (36); 929-934.

32. Kara A, Çelik H, Öç Y, Uzun M, Erdil M, Tetik C. Flexor tendon complications in comminuted distal radius fractures treated with anatomic volar rim locking plates. AOTT. 2016.

A33. Sönmez MM, Gülabi D, Uğurlar M, Uzun M, Sarban S, Şeker A. Minimal invasive fixation of distal tibial fractures does not result in rotational malalignment: A report of 24 cases with CT imaging. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, 2017;23, 2.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1. Tekkeşin M, Uzun M, Aksoy B, Şener B, Öztürk İ. Patella Kırıklarında Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız. The 6th Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi. 2002;19. Makale şeklinde yayın olmuştur (A13).

2. Öztürk İ, Ertürer E, Sahin F, Seçkin F, Toker S, Uzun M, Sahin S. Effects of fusion angle on functional results following non-operative treatment for fracture of the neck of the fifth metacarpal. Sicot/Sirot XXIV Triennial World Congress. Kongre Kitabı. 2008;160. Makale şeklinde yayın olmuştur (A4).

3. Kara A, Çelik H, Uzun M, Sönmez M, Öztürk İ, Şeker A. Evaluation of Radiological and Functional Outcomes of Perilunate Fracture Dislocation.14.th Efort Congress, Congress Book. 2013;152.

4. Uzun M, Kara A, Beksaç B. Clavicle Distal-Third Fracture Surgical Treatment: Coracoclavicular Ligament Augmentation Ensure Better Results. 15.th Efort Congress, Congress Book. 2014.

5. Kara A, Uzun M, Şeker A, Öç Y, Çelik H. Palmar Lunate- Dorsal Triquetral Trans-Scaphoid, Trans-Capitate Fracture Dislocation. 15.th Efort Congress, Congress Book. 2014.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Uzun M, Tetik C, Kara A. Karpometakarpal eklemin artrozunun, fleksör karpi radialis tendonu ile interpozisyon artroplasti sonuçlarımız (Interposition arthroplasty results of the carpometacarpal joint arthrosis with using flexor carpi radialis tendon) El ve Mikrocerrahi 2012;1(1):22-24.

2. Kara A, Öç Y, Şeker A, Uzun M, Ertürer E, Öztürk İ. İntertrokanterik kırık sonrası nadir görülen bir parsiyel protez çıkığı.
(A rare type of dislocation of hemiarthroplasty after intertrochanteric fracture [Turkish]) Şişli Etfal Tıp Bülteni. 2013; 47(3): 154-156.

3. Uzun M, Beksaç B. Genç Hastalarda Trikompartmantal Sabit İnsörtlü Çimentolu Total Diz Protezi Uygulaması. Türkiye Klinikleri Ortopedi Travmatoloji Özel Dergisi. Genç Artritik Dizlerin Cerrahi Tedavisi Özel Sayısı. 2013; 6(4): 113-116.

4. Beksaç B, Uzun M, Özden VE, Dikmen G. Ağrılı Total Kalça Protezinin Değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri (J Orthop & Traumatol-Special Topics) 2014;7(3):7-10.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Ertürer E, Dirik Y, Aksoy B, Uzun M, Öztürk İ. Erişkin Femur Cisim Kırıklarında Kilitli İntramedüller Çivi Osteosentezinin Fonksiyonel Sonuçları. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kongre Kitabı. 2003; 252. Makale şeklinde yayın olmuştur (A2).

2. Uzun M, Sülün T, Akman Ş, Ertürer E, Öztürk İ. Humerus Diafiz Kırıklarında Konservatif Tedavi Sonuçlarımız. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kongre Kitabı 2003;179. Makale şeklinde yayın olmuştur (A3).

3. Uzun M Ertürer E, Mercan S, Seçkin MF, Akman Ş, Öztürk İ. Boksör Kırığı Olan Hastalarda Psikiyatrik Belirtiler ve Kişilik Özellikleri. XIX.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2005;39(2): 118. Makale şeklinde yayın olmuştur (A1).

4. Uzun M, Tekkeşin M, Seçkin MF, Dirik Y, Öztürk İ. İnstabil Femur İntertrokanterik Kırıkların Proksimal Femoral Çivi ile Tedavisinin Sonuçlarının Değerlendirilmesi. XIX.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2005;39(2): 218. Makale şeklinde yayın olmuştur (A5).

5. Ertürer E, Uzun M, Öztürk İ, Seçkin F, Şahin S. Konservatif Olarak Tedavi Edilen Beşinci Metacarp Boyun Kırıklı Hastalarda Dorsal Açılanmanın Fonksiyonel Sonuçlara Etkisi. 10. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Kongre Kitabı. 2006; 39 – 41. Makale şeklinde yayın olmuştur (A4).

6. Seçkin F, Akman Ş, Uzun M, Ertürer E, Tekkeşin M, Öztürk İ. Kronik Anterior Omuz Çıkıklarının Cerrahi Tedavisi ve Sonuçları. IV.Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Kongre Kitabı 2006,53-54

7. Akman Ş, Seçkin MF, Çınar A, Ertürer E, Uzun M, Öztürk İ. Masif Rotator Manşet Yırtıklarında Rekonstrüksiyon ve Sonuçlarımız. 20.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Ekim 2007. AOTT Supplementum-III. 2007;67.

8. Uzun M, Çilli F, Çerçi H, Özyürek S, Seçkin MF, Ertürer E. Osteoartritli hastalarda gerçekten osteoporoz var mıdır? 20.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Ekim 2007. AOTT Supplementum-III. S. 2007;169.

9. Seçkin MF, Ertürer E, Sarı S, Akman Ş, Uzun M, Öztürk İ. Kronik Böbrek Yetmezlikli Olguda Eşzamanlı Bilateral Kuadriceps Tendon Rüptürü ve Tedavisi (Olgu Sunumu) 20.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Ekim 2007. AOTT Supplementum-III. 2007;223.

10. Akman Ş, Seçkin MF, Ertürer E, Çınar A, Uzun M, Öztürk İ. Donmuş Omuzlu Olgularımızda Artroskopik Kapsüler Gevşetme. 20.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Ekim 2007. AOTT Supplementum-III. 2007;244.

11. Uzun M, Bülbül M, Seçkin MF, Ertürer E, Akman Ş. Menopozda Osteoporoz. 20.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Ekim 2007. AOTT Supplementum-III. 2007;251.

12. Bülbül AM, Uzun M, Ayanoğlu S, Seçkin F. Menapoz Sonrası Kadınlarda Kemik Mineral Ölçümü ne zaman ve Hangi Vücut Bölgesinden Yapılmaya Başlanmalı? XXI.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 2009;38. Makale şeklinde yayın olmuştur (A16).

13. Bülbül M, Ayanoğlu S, İmren Y, Esenyel C, Uzun M, Gürbüz H. Analysis of Surgical Treatment Outcome in Femoroacetabular İmpingement Syndrome. 10. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi. 2010;116. Makale şeklinde yayın olmuştur (A8).

14. Aydınlar EI, Uzun M, Özden VE, Karaarslan E, Öge AE. Morton Sendromlu Olgularda Digital Sinir İletimi. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı. 2010;117. Makale şeklinde yayın olmuştur (A10).

15. Sönmez MM, Sarı S, Ertürer RE, Sarban S, Uzun M, Öztürk İ. Minimal İnvaziv Teknikle Plak Uygulanan Distal Tibia Kırıklı Olgularda Tibial Torsiyonun BT ile değerlendirilmesi. XXII.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 2011;89.

16. Tetik C, Uzun M. Karpal Tünel Sendromu ve Eşlik Eden Sinoviyal Patolojiler. 13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 2.Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi, Kongre Kitabı. 2012;65.

17. Uzun M, Talmaç MA, Beksaç B, Özden VE, Tözün R. Vitamin D Eksikliğinin, Kalça Kırık Tipinin Oluşmasında Etkisi Var mıdır? 11. Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi. Kongre Kitabı. 2013.

18. Uzun M, Talmaç MA, Beksaç B, Özden VE, Tözün R. Vitamin D’nin Eksikliğinin, Kalça Kırıklarına Etkisi Var mıdır? 11. Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi. Kongre Kitabı. 2013.

19. Mersan B, Özçelik İB, Uğurlar M, Kabakaş F, Uzun M, Purisa H. Skafolunat İnterosseöz ligaman hasarlanmalarında artroskopik dorsal ligamantokapsülodez sonuçları. 23.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2013. AOTT Supplementum-I. 2013;16-17.

20. Mersan B, Kabakaş F, Uğurlar M, Sezer İ, Uzun M, Özçelik İB. Subungual glomus tümörlerinin cerrahi tedavisi: Lateral subperiosteal girişim ve transungual girişim ile deneyimlerimiz. 23.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2013. AOTT Supplementum-I. 2013;19-20.

21. Bülbül AM, Ayanoğlu S, Gürbüz H, Uzun M, Dedeoğlu SS, Esenyel CZ. Unikompartmental Diz Artroplastisi Uygulanan Hastalarımızın Erken Dönem Sonuçlarımız. 23.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 2013;142. Makale şeklinde yayın olmuştur (A15).

22. Uzun M, Ayhan E, Beksaç B, Karaman Ö. Bölgesel Gezici Osteoporoz ve Kalçanın Geçici Osteoporozu: Aynı Hastalıklar mı? 23.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2013. AOTT Supplementum-I. 2013;213. Makale şeklinde yayın olmuştur (A11).

23. Kara A, Çamur S, Tahtabaşı M, Şeker A, Uzun M, Sönmez MM. Herediter multipl egzositozlu osteokondroma bağlı psödoanevrizma olgusu. 23.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya 2013. AOTT Supplementum-I. 2013;273.

24. Uzun M, Çakar M, Bülbül AM. Alt Ekstremite Aseptik Hipertrofik Psödoartrozlarının, LISS Plakları ile Tedavisi. 23.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2013. AOTT Supplementum-I. 2013;348.

25. Kara A, Öç Y, Uzun M, Çift H.T, Uysal M.A, Sügün T.S,Volar Plak Uygulanan Radius Distal Uç Kırıklarında Vidanın Dorsal Korteks Penetrasyonu Tespitinde 4 Yönlü Radyografi İle Ultrasonografi’nin Karşılaştırılması. 24.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2014.

26. Kara A, Öç Y, Uzun M, Şeker A, İşyar M, Tetik C. Eklem İçi Parçalı (Ao C2/C3) Radius Distal Uç Kırıklarında Rim Plak Komplikasyonları. 24.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2014.

27. Kara A, Erdil M.E, Malkoç M, Şeker A, Uzun M, Bülbül A.M. Ameliyathanelerimiz Çöl Olmasın! 24.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2014.

28. Kara A, Çelik H, Şönmez M.M, Şeker A, Uzun M, Erdil M.E, Bülbül A.M. İntertrokanterik Femur Kırığı İntramedüller Çivilemesinde Tek Ve Çift C - Kollu Floroskopi Kullanımının Karşılaştırılması: Prospektif Randomize Çalışma 24.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2014.

29. Uzun M, Kara A, Adaş M, Beksaç B, Bülbül A.M, Talmaç M.A. Kilitli intramedüller çivi ile tedavi edilen tibia diafiz kırığına eşlik eden sindesmoz seviyesinin üstündeki fibula kırıklarının tespiti ihmal edilebilir mi? 24.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2014.

30. Uzun M. Gecikmiş Omuz Çıkılarında Tedavi Yaklaşımı. 24.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2015.

31. Uzun M. Omuzda Tartışmalı Olgular. 25.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2016.

32. Uzun M. Morton Nöroma. Ayak- Ayak Bileği Cerrahisi Kursu, İstanbul, 2016.

 

İdari Görevler

2016 Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Mesul Müdür Yardımcısı olarak halen çalışmaktadır.

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

TOTBİD, TOTDER, TOTEK, AO Travma, Ortopedi Travma Şubesi, ESSKA, Omuz-Dirsek Cerrahisi Derneği.

 

Ödüller

1. XII. Akif Şakir Şakar Bilim Ödülleri, Klinik Çalışma Dalında Üçüncülük Ödülü. Öztürk İ, Ertürer E, Uzun M, Akman Ş, Seçkin F. Humerus Diyafiz Kırıklarının Konservatif Tedavisinde Fonksiyonel Breys Uygulamasının Etkinliği.

2. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Planlama Koordinasyon Kurulu Poster Tartışmasında Birincilik Ödülü. Uzun M, Öztürk İ, Akman Ş, Seçkin MF, Tekkeşin M. Stabil Olmayan Femur İntertrokanterik Kırıkların Tedavisinde Proksimal Femoral Çivi ( PFN ) Uygularımız ve Sonuçlarımız. Şişli Etfal Hastanesi Eğitim Planlama Koordinasyon Kurulu 2006.

 

Son iki yılda verdiğim lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl : [2015 - 2015]
Dönem : [ 2. Dönem ]
Dersin Adı : [Ayak Bileğinin Lateral Yüzünün Anatomisi ve Yaralanmaları]
Haftalık Saati : [ Teorik - 2 Saat ]

Akademik Yıl : [2015 - 2015]
Dönem : [ 2. Dönem ]
Dersin Adı : [Aşil Tendon Yaralanmaları]
Haftalık Saati : [ Teorik - 2 Saat ]

Akademik Yıl : [2015 - 2015]
Dönem : [ 2. Dönem ]
Dersin Adı : [Lomber Travmalı Olgulara Yaklaşım (ATT dersi)]
Haftalık Saati : [ Teorik - 2 Saat ]

Akademik Yıl : [2015 - 2015]
Dönem : [ 2. Dönem ]
Dersin Adı : [Lomber Travmalı Olgulara Yaklaşım (Fizik Tedavi dersi)]
Haftalık Saati : [ Teorik - 2 Saat ]

Akademik Yıl : [2016 - 2017]
Dönem : [ 2. Dönem ]
Dersin Adı : [Yüz Travmalı Hastalara Yaklaşım]
Haftalık Saati : [ Teorik - 2 Saat ]

Akademik Yıl : [2015 - 2015]
Dönem : [ 2. Dönem ]
Dersin Adı : [Kırık ve çıkıklara yaklaşım]
Haftalık Saati : [ Teorik - 1 Saat ]

Akademik Yıl : [2015 - 2015]
Dönem : [ 2. Dönem ]
Dersin Adı : [Kemik ve Eklem Anatomisi ( Ortez protez bölümü)]
Haftalık Saati : [ Teorik - 1 Saat ]

Akademik Yıl : [2015 - 2015]
Dönem : [ 2. Dönem ]
Dersin Adı : [Ayak Hastalıkları]
Haftalık Saati : [ Teorik - 1 Saat ]

    
  • Beşiktaş Spor Kulübü
  • Darüşşafaka Basketbol
  • Esska
  • Omuz Dirsek
  • Darüşşafaka Basketbol
  • Sarıyer Voleybol
  • Totbid
  • Totek